Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, 40. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży zostaje przeniesiony na II semestr roku szkolnego 2020-21 (najprawdopodobniej przełom maja i czerwca 2021).
Informacja o terminie zgłoszeń do konkursu zostanie podana na stronie w czasie późniejszym.

 

Drodzy dyrygenci!

Mamy już dla Państwa propozycje utworów obowiązkowych na ten rok szkolny.

Zbiór nut wysyłamy zainteresowanym dyrygentom pocztą elektroniczną.
Prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu: dak1@palac.bydgoszcz.pl.

 

Chóry przystępujące do konkursu zobowiązane są do przesłania organizatorom do dnia 12 czerwca 2020:

O zakwalifikowaniu do konkursu chóry zostaną powiadomione do dnia 25 czerwca 2020.

 

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Elżbiety Naklickiej, dyrygentki świnoujskiego chóru Logos,
który wielokrotnie uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży i zdobywał najwyższe laury.

Rodzinie i chórzystom Pani Naklickiej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

 


aktualizacja 17.04.2020   ©  Pałac Młodzieży