Aktualności

Informujemy, iż 36 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach 21-23 października 2016.

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej 36. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

Rada Artystyczna Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w składzie:

postanowiła zakwalifikować do konkursu następujące chóry:

KATEGORIA I.      DZIECIĘCE CHÓRY SZKOLNE - DO 16 LAT

KATEGORIA II.     DZIECIĘCE CHÓRY POZASZKOLNE - DO 16 LAT

KATEGORIA III.   MŁODZIEŻOWE CHÓRY SZKOLNE O GŁOSACH RÓWNYCH - DO 21 LAT

KATEGORIA IV. MŁODZIEŻOWE CHÓRY SZKOLNE O GŁOSACH MIESZANYCH - DO 21 LAT

KATEGORIA V. MŁODZIEŻOWE CHÓRY POZASZKOLNE O GŁOSACH RÓWNYCH - DO 21 LAT

 

 

Ramowy program Konkursu

 Informacje dla dyrygentów:

 1. Informujemy, że obowiązuje wpisowe w kwocie 40,00 (czterdzieści złotych) od każdego uczestnika Konkursu, które należy wpłacić na konto: Bank PKO SA nr 87 1240 6478 1111 0010 5626 1144 lub w kasie Pałacu Młodzieży w dniu przyjazdu. W ramach wpisowego gwarantujemy 2 noclegi w internacie oraz posiłki (pierwszy – kolacja w piątek, ostatni – obiad w niedzielę).
 2. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem, chóry powinny znać wszystkie utwory do wspólnego wykonania. Jury sprawdzi ich znajomość losując chór, który zaprezentuje jeden z utworów po swoim repertuarze konkursowym.
 3. W dniu przyjazdu prosimy o dostarczenie do recepcji:
  -  Listy uczestników – chórzystów, opiekunów, kierowców. Ilość uczestników z listy jest równoznaczna z ilością zamawianych noclegów. Wzór listy znajduje się na stronie internetowej Konkursu.
  - Karty z repertuarem konkursowym. Przedstawioną kolejność utworów prosimy traktować jako ostateczną.
  - Pięć kompletów nut z repertuarem, ułożonych w kolejności wykonywania, najlepiej w teczce – do wglądu jury.
  - Flagi bądź herbu swojej miejscowości, do wykorzystania w koncercie galowym (chóry z tego samego miasta przywożą jedną flagę). Po koncercie flaga będzie do odbioru na zapleczu Filharmonii.
 4.   Bardzo prosimy o potwierdzenie ilości uczestników oraz przesłanie ewentualnych zmian z kartach repertuarowych najpóźniej do 1 października br.
 

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży                                                                                                aktualizacja: 22 czerwiec, 2016