Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy


Aktualności

Kolejna, XXXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży
odbędzie się 26-28 października 2018.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ II ETAP (FINAŁ)
XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY

JURY W SKŁADZIE:
1. Krystyna Stańczak-Pałyga
2. prof. Dariusz Dyczewski
3. prof. Przemysław Pałka
4. prof. Janusz Stanecki – przewodniczący
5. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 18 listopada 2017 r. 19 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

 

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

W tej kategorii zgłoszonych było 10 chórów, jednakże ze względu na reorganizację systemu oświaty (wygaszanie gimnazjów) Jury zdecydowało przesunąć z kategorii I do kategorii III Chór Dziewczęcy „Canzona” ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach oraz Chór Dziecięcy „Cantiamo” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku.

 

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16
Nie wystąpił żaden chór.

 

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

 

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

 

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

 

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych
• ZŁOTY KAMERTON, PUCHAR MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - za zdobycie najwyższej punktacji w tej kategorii – 90,00 pkt., puchar i nagrodę pieniężną MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w wysokości 3.600,- zł za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w tej kategorii („Non Possumus” Marii Ćwiklińskiej do słów Józefa Adamczyka) otrzymuje Chór Miasta Białegostoku z XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego, dyrygentka: Anna Stankiewicz.

 

Jury składa podziękowanie i wyrazy uznania dyrygentom, instruktorom i opiekunom przygotowującym chóry do udziału w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury z zadowoleniem zauważa, że tegoroczne prezentacje konkursowe wyróżniały się wyrównanym, zadowalającym poziomem kultury brzmienia. Godnym odnotowania jest także fakt, że w tym roku zadebiutowały z powodzeniem trzy chóry (w kategoriach I i III), które, mamy nadzieję, zasilą śpiewającą wspólnotę chóralną.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzom samorządowym miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również tym Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu.
Jury składa podziękowania dyrekcji i pracownikom Filharmonii Pomorskiej, w której gościnnych progach konkurs odbył się już po raz kolejny.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży za perfekcyjną organizację oraz okazaną serdeczność chórom, dyrygentom, jurorom i zaproszonym gościom.

Bydgoszcz, dnia 19.11.2017 r.

 

Punktacja bez względu na kategorie


do gory

List Minister Edukacji Narodowej


do gory

Chóry zakwalifikowane do 37. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

KATEGORIA I. DZIECIĘCE CHÓRY SZKOLNE - DO 16 LAT

 1. Chór „Con Passione” ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie, dyrygent: Iwona Matysiewicz
 2. Chór „Cantiamo” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku, dyrygent: Barbara Kuczek
 3. Chór ,,Canzona” ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, dyrygent: Dariusz Różański
 4. Chór „Harmonia” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej, dyrygent: Sławomir Kuczek
 5. Chór „La Musica” – grupa średnia ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Karolina Filipczak
 6. Chór Dziecięcy „Tremolo” z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, dyrygent: Urszula Bobrowska
 7. Chór Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu, dyrygent: Agnieszka Majewska
 8. Chór Dziecięcy "Boni Cantores" ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu, dyrygent: Aleksandra Drozdecka
 9. Chór Dziecięcy „Gaudium Cantates” ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, dyrygenci: Aleksandra Sidor i Ariel Radomiński
 10. Chór „Kamerton” ze Szkoły Podstawowej w Haczowie, dyrygent: Marta Sobota

KATEGORIA III. MŁODZIEŻOWE CHÓRY SZKOLNE O GŁOSACH RÓWNYCH - DO 21 LAT

 1. Chór „Canto” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku, dyrygent: Ewa Bieniek
 2. Chór Żeński Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, dyrygent: Aneta Rutkowska

KATEGORIA IV. MŁODZIEŻOWE CHÓRY SZKOLNE O GŁOSACH MIESZANYCH - DO 21 LAT

 1. Międzyszkolny chór „Capricolium” z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach, dyrygent: Adam Dziurowski
 2. Chór „Cantabile” ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach, dyrygent: Ewa Maleńczyk              
 3. Młodzieżowy Chór „Scherzo”” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu, dyrygent:  Andrzej Citak

KATEGORIA V. MŁODZIEŻOWE CHÓRY POZASZKOLNE O GŁOSACH RÓWNYCH - DO 21 LAT

 1. Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, dyrygent: Anna Olszewska
 2. Chór „Cantores Minores” z Gniewu, dyrygent: Izabela Chyła
 3. Miejski Chór Dziewczęcy „Logos” z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, dyrygent: Elżbieta Naklicka

KATEGORIA VI. MŁODZIEŻOWE CHÓRY POZASZKOLNE O GŁOSACH MIESZANYCH - DO 21 LAT

 1. Chór Miasta Białegostoku z XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego dyrygent:  Anna Stankiewicz

 


aktualizacja 04.01.2018   ©  Pałac Młodzieży