Aktualności

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ II ETAP (FINAŁ) XXXVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW
A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY

JURY W SKŁADZIE:
1. prof. Anna Domańska
2. Krystyna Stańczak-Pałyga
3. prof. Dariusz Dyczewski – przewodniczący
4. prof. Janusz Stanecki
5. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 22 października 2016 r. 17 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

W tej kategorii zgłoszonych było 10 chórów, jednakże Jury po konsultacji z dyrygentką chóru „Cantores Minores” w Gniewie zdecydowało przesunąć chór do kategorii V: kategorii chórów młodzieżowych o głosach równych.

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych
Nie wystąpił żaden chór.

Jury składa podziękowanie i wyrazy uznania dyrygentom, instruktorom i opiekunom przygotowującym chóry do udziału w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Z zadowoleniem zauważamy, że w tym roku debiutowało pięć chórów oraz sześciu nowych, młodych dyrygentów. Najliczniej reprezentowaną kategorię stanowiły chóry szkolne do lat 16, które – mamy nadzieję – zasilą wkrótce śpiewającą wspólnotę chóralną.
Godny uwagi jest także fakt, że w tegorocznym konkursie wzięło udział wiele chórów uczestniczących w programie „Śpiewająca Polska – Akademia Chóralna”.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzom samorządowym miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również tym Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży za perfekcyjną organizację oraz okazaną serdeczność chórom, dyrygentom, jurorom i zaproszonym gościom.

Bydgoszcz, dnia 23.10.2016 r.

 

Informujemy, iż 36 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach 21-23 października 2016.

Uwaga Bydgoszczanie!
Serdecznie zapraszamy do udziału w koncertach w Filharmonii Pomorskiej.
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE (sobota) – wstęp wolny,
KONCERT GALOWY (niedziela) – obowiązują bezpłatne wejściówki, do odbioru od 3 października w godz. 8.00-19.00 w sekretariacie Pałacu Młodzieży.

Program Konkursu

21.10.2016 (piątek)

22.10.2016 (sobota)
KONKURS

POZA KONKURSEM

25.10.2015 (niedziela)

 

PATRONAT HONOROWY
Minister Edukacji Narodowej
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
GŁÓWNI FUNDATORZY
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miasto Bydgoszcz
ORGANIZATORZY
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”
PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy
Polskie Radio Pomorza i Kujaw
Bydgoski Informator Kulturalny
NAGRODY
GRAND PRIX
Puchary Ministra Edukacji Narodowej
za najwyższą punktację w każdej kategorii
Puchary Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego
KAMERTONY
w poszczególnych kategoriach: Złote, Srebrne, Brązowe
NAGRODY SPECJALNE
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy
Federacji Ceacilianum
Nagroda Organizatora
Jury Nieoficjalnego – dla najlepszego chóru z kategorii dziecięcych chórów szkolnych
JURY
prof. Anna Domańska - Akademia Muzyczna w Łodzi
prof. Dariusz Dyczewski - Akademia Sztuki w Szczecinie
prof. Janusz Stanecki - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Krystyna Stańczak-Pałyga - Ministerstwo Edukacji Narodowej
Marian Wiśniewski - PZChiO Oddział w Bydgoszczy
JURY NIEOFICJALNE
Dyrygenci Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”
Studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Przewodnicząca jury - dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak
- Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.
Opieka: dr Ewelina Boesche-Kopczyńska - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.

CHÓRY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE

KATEGORIA I. DZIECIĘCE CHÓRY SZKOLNE - DO 16 LAT

 1. Chór „Cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku, dyrygent: Barbara Kuczek
 2. Chór Dziecięcy „Tremolo” z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, dyrygent: Urszula Bobrowska
 3. Chór „La Musica” – grupa najmłodsza z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Karolina Filipczak
 4. Chór „Harmonia” ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Łukowej, dyrygent: Sławomir Kuczek
 5. Chór „Kantylena” ze Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, dyrygent: Monika Sypytkowska
 6. Chór „Melodyjka” ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku, dyrygent: Jolanta Woronowicz
 7. Chór „Cantores Minores” ze Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, dyrygent: Izabela Chyła
 8. Chór Dziewczęcy „Canzona” Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, dyrygent: Dariusz Różański
 9. Chór „Sereno” z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, dyrygent: Joanna Krause
 10. Chór Dziecięcy „Boni Cantores” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu, dyrygent: Aleksandra Drozdecka

KATEGORIA II. DZIECIĘCE CHÓRY POZASZKOLNE - DO 16 LAT

 1. Chór Dziecięcy Miasta Łodzi, dyrygent: Waldemar Sutryk

KATEGORIA III. MŁODZIEŻOWE CHÓRY SZKOLNE O GŁOSACH RÓWNYCH - DO 21 LAT

 1. Suwalski Chór Żeński „Cantilena” z Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach, dyrygenci: Ignacy Ołów, Monika Brezgieł
 2. Chór „La Musica” – grupa starsza z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Zdzisław Ohar

KATEGORIA IV. MŁODZIEŻOWE CHÓRY SZKOLNE O GŁOSACH MIESZANYCH - DO 21 LAT

 1. Chór „Capricolium” przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, dyrygent: Adam Dziurowski
 2. Chór „Cantabile” przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach dyrygent: Ewa Maleńczyk

KATEGORIA V. MŁODZIEŻOWE CHÓRY POZASZKOLNE O GŁOSACH RÓWNYCH - DO 21 LAT

 1. Chór Dziewczęcy „Cantilena” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce, dyrygent: Henryk Gadomski
 2. Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku , dyrygent: Anna Olszewska

 Informacje dla dyrygentów:

 1. Informujemy, że obowiązuje wpisowe w kwocie 40,00 (czterdzieści złotych) od każdego uczestnika Konkursu, które należy wpłacić na konto: Bank PKO SA nr 87 1240 6478 1111 0010 5626 1144 lub w kasie Pałacu Młodzieży w dniu przyjazdu. W ramach wpisowego gwarantujemy 2 noclegi w internacie oraz posiłki (pierwszy – kolacja w piątek, ostatni – obiad w niedzielę).
 2. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem, chóry powinny znać wszystkie utwory do wspólnego wykonania na Koncercie Galowym. Jury sprawdzi ich znajomość losując chór, który zaprezentuje jeden z utworów po swoim repertuarze konkursowym. Dodatkowo prosimy o przygotowanie dwóch pierwszych zwrotek "Roty".
 3. W dniu przyjazdu prosimy o dostarczenie do recepcji:
  -  Listy uczestników – chórzystów, opiekunów, kierowców. Ilość uczestników z listy jest równoznaczna z ilością zamawianych noclegów. Wzór listy znajduje się na stronie internetowej Konkursu.
  - Karty z repertuarem konkursowym. Przedstawioną kolejność utworów prosimy traktować jako ostateczną.
  - Pięć kompletów nut z repertuarem, ułożonych w kolejności wykonywania, najlepiej w teczce – do wglądu jury.
  - Flagi bądź herbu swojej miejscowości, do wykorzystania w koncercie galowym (chóry z tego samego miasta przywożą jedną flagę). Po koncercie flaga będzie do odbioru na zapleczu Filharmonii.
 4.   Bardzo prosimy o potwierdzenie ilości uczestników oraz przesłanie ewentualnych zmian z kartach repertuarowych najpóźniej do 1 października br.

 

 

 

 

 
 

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży                                                                                                aktualizacja: 23 październik, 2016